In 1880 draaide een zekere Victor Froyen de sleutel om van de voordeur van zijn bakkerij. Een kleine stap voor de mensheid, een grote voor Victor! Als zoon van een rademaker en met broers die allemaal in de voetsporen van hun vader traden, was hij een zeker een buitenbeentje!
Geboren in 1858… 160 jaar geleden…

België was een met zijn 28 lentes een jonge natie, koning Leopold I regeerde en werd dat jaar vader van prinses Louise. In Amerika werd Theodor (Teddy) Roosevelt geboren. Hij vaardigde onder andere de Pure Food and Drug Act in: de eerste wet ter bescherming van de consument!
Rudolf Diesel en Max Planck werden in datzelfde jaar geboren, de uitvinder van respectievelijk de dieselmotor en de kwantumtheorie en daarmee als grondlegger van de moderne natuurkunde wordt beschouwd. Victor lag in zijn wieg, geboren om bakker te worden. En wat hebben deze drie heren gemeen? Tot op de dag van vandaag zijn hun sporen zichtbaar aanwezig…
In 1880 wordt de laatste hand gelegd aan de Dom van Keulen en op 1 oktober van datzelfde jaar opent Thomas Edison zijn eerste elektrische lampenfabriek.
En Victor… die bakte brood, taart en speculaas… en leest in de krant dat Ned Kelly wordt geëxecuteerd, dat Gustave Flaubert en Albrecht Rodenbach dat jaar overlijden en dat kunstenaars zoals Edouard Manet en Auguste Rodin meesterwerken in de wereld zetten, waar we vandaag nog over spreken en van genieten.
Dat hij de basis legde voor een recept waarvan we ook in de 21ste eeuw genieten… dat wist hij natuurlijk niet!